Niestety strona z tej konferencji nie przetrwała, w związku z tym podajemy jedynie informacje z Komunikatu PZK.

 

KOMUNIKAT NR 41/2012 z dnia 10.10.2012

1. II Konferencja ARISS

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Armanda SP3QFE Koordynatora ARISS PZK oraz Mentora ARISS R1 IARU, a także Huberta SQ8AOL i współpracujących z Nim kolegów w dniu 20 października 2012r. w Pustkowie k. Dębicy odbędzie się II Konferencja ARISS.

Celem konferencji jest zainteresowanie społeczeństwa: uczniów, nauczycieli, dyrektorów. Rozpropagowanie informacji, że każda szkoła może przystąpić do wykonania szkolnego kontaktu ARISS, po spełnieniu odpowiednich wymagań. Konferencja ta ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy już wykonali kontakt ARISS, a tymi którzy jeszcze nic o projekcie nie wiedzą lub są w trakcie realizacji projektu. Jest to doskonały moment na nawiązanie kontaktów i przyszłą współpracę.

Jako organizatorzy stawiamy sobie za cel, aby przekazać w sobotę 20 października uczestnikom konferencji następujące informacje:

Co należy mieć, aby móc we własnej szkole zorganizować amatorską telekonferencję dla uczniów z astronautą przebywającym w kosmosie na MSK. Taka "telekonferencja" ma nazwę szkolnego kontaktu ARISS, jest dostępna dla każdej szkoły i trzeba mieć głównie chęci i zainteresowanie tematem:

•    jak wypełnić wniosek aplikacyjny o szkolny kontakt ARISS,

•    gdzie uzyskać wsparcie w organizacji szkolnego kontaktu ARISS,

•    co to jest organizacja ARISS i co to jest Grupa ARISS Polska,

•    jak wygląda "życie" wokół Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK),

przedstawić inne ciekawe programy i projekty edukacyjne dla szkół dzieci i młodzieży.

 

Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych amatorską łącznością radiową z astronautą przebywającym w kosmosie. W szczególności liczymy na obecność dyrektorów szkół i nauczycieli oraz uczniów. Krótkofalowcy zainteresowani pomocą w zorganizowaniu łączności Ziemia-Kosmos-Ziemia są też bardzo mile widziani. Także do osób zainteresowanych technologiami kosmicznymi dostępnymi dla radioamatorów, dla wszystkich tych którzy chcą wesprzeć działania szkół w zakresie przygotowania łączności z ISS. Wprowadzanie takich form do szkół przyczynia się niewątpliwie do rozwoju intelektualnego i osobistego dzieci i młodzieży, które dziś niejednokrotnie błądzi w gąszczu pseudo-rozrywek szukają swojego miejsca.

Poniżej podstawowe pojęcia dot. ARISS.

 

ARISS - to program, który powstał przy współpracy krótkofalowców z państw uczestniczących w budowie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jego celem jest popularyzacja astronautyki wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, poprzez możliwość przeprowadzenia obustronnej łączności radiowej z załogą stacji, w której skład wchodzą licencjonowani radioamatorzy. Łączności te, zgodnie z oczekiwaniami wywierają ogromne wrażenie na uczestnikach, spełniając wielką edukacyjną i wychowawczą rolę.

 

ISS - Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, wybudowana przy współudziale wielu krajów. Składa się z 16 głównych modułów i umożliwia jednoczesne przebywanie sześciu członków stałej załogi. Pierwsze moduły stacji zostały wyniesione na orbitę i połączone ze sobą w 1998r. Pierwsza stała załoga zamieszkała na niej w 2000 roku. Źródłem zasilania ISS są baterie słoneczne, transportem ludzi i materiałów zajmują się amerykańskie wahadłowce programu STS oraz rosyjskie statki kosmiczne Sojuz i Progress. Na stacji znajduje się sprzęt radiowy na potrzeby krótkofalarstwa (projekt ARISS).

Z ramienia prezydium ZG PZK w konferencji będzie uczestniczył Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK.

Link do konferencji dostępny jest ze strony : http://ariss.pzk.org.pl/