Ostatnia modyfikacja: 2015-12-06

TV ARISS Polska

TV ARISS Polska LIVE
 • Sprawdź czy możesz pisać na czacie.... warto mieć z nami kontakt!

 • Początek transmisji 8 grudnia 2015 około 8:30 CEET.
  (Start of stream at about 7.45 UTC on 8 Dec 2015)

 • Amatorskie połączenie radiowe z ISS zaplanowano na ok. 9:15 CEWT

 • Informacje o łączności: Komunikat w j. polskim z Biuletynu ARISS - Europa

ARISS contact planned for school in Poland

Tuesday, December 8, 2015 at approximately 8.15 UTC, which is 9.15 CEWT, an ARISS contact is planned for Konstanty Ildefons Galczynski Junior High School in Swietajno, Poland. Amateur radio station LU1CGB, located in Argentina, will operate the contact. The ARISS HAM radio station NA1SS on the board of the International Space Station will be operated by Kjell Lindgren KO5MOS.

Konstanty Ildefons Galczynski Junior High School in Swietajno is attended by approximately 170 pupils, aged 13-15. The school is situated in the picturesque Land of Thousand Lakes in Szczytno County (Warmian-Masurian Voivodeship, in the northeastern part of Poland). The school counts seven grades and employs twenty well-qualified teachers. Mazurian Amateur Radio Club SP4YWM has been established in the school; seventeen school members (among which there are three primary school pupils and one pre-school girl, all from Swietajno) run the Club.

To prepare for the amateur radio contact with the ISS, the students ? under guidance of their teachers - improved their English and got familiar with the life and work on the ISS. They had a great opportunity to learn everyday English in order to ask an astronaut questions during the ISS contact. They also studied specialized science language and visited space agencies pages. The students learned geography with the use of modern technologies and photographed the Earth from the ISS (EarthKAM). The school cooperated with the Olsztyn Planetarium to organize an observation. The planetarium visited Swietajno, supporting one of the school events. Consequently, the Astronomical Mobile Laboratory called Astrolabium was at the school?s disposal. Last year, the ARISS participants from Swietajno attended the 4th Polish-Wide Conference of ARISS Contributors and Supporters, which took place in the central part of Poland. They focused on interesting topics concerning the ISS and learned how other Polish schools had prepared for ARISS contacts in the past.

The pupils also performed an experiment in near space as a part of the miniSAT balloon project. They sent peas, bubble wrap and a watch to near space at the altitude of about 30 000 meters. The conditions in near space differ significantly from those on the surface of the Earth: the atmospheric pressure is much lower, UV radiation is higher and the temperature is below zero degrees Celsius. Experimenters from all over Poland, including the pupils from Swietajno, took part in the event. The balloon was marked ?CP26?. The near space experiment was made possible thanks to HAM radio operators and other volunteers from a non-governmental organization called Copernicus Project Foundation (near Torun, Poland). Their two flagship projects are MiniSAT and Near Space Program in Poland. Since 2005, they have organized over 30 balloon flights to near space.

In March 2013, the school started public relations activities related to the HAM radio contact between an astronaut on the International Space Station and students from Konstanty Ildefons Galczynski School. The ARISS program in Swietajno was officially inaugurated and the presentation was covered by TVP Olsztyn, Radio Olsztyn and other local mass media. As a follow up of the EarthKAM program, an exhibition of the photographs taken by the students was organized during the inauguration. Before that, Swietajno primary school pupils (ages 5 to 12) had been invited to participate to the preparations of the ARISS contact. As a result, some of them are going to ask questions to the astronaut, together with their older friends from the junior high school.

The ARISS contact will be conducted in English. It will probably be broadcast on EchoLink AMSAT (node 101 377), as well as on http://ariss.pzk.org.pl/live

Students will ask as many of the following questions as time allows.

 1. Kasia (5): Can you eat ice cream on the ISS?
 2. Ola (8): How often do you observe the Earth and try to find your house?
 3. Oliwia (8): How long can an astronaut stay on the ISS?
 4. Natalia (8): How old must be a person to become an astronaut?
 5. Julka S. (15): Can you stop or change the direction of the ISS flight?
 6. Kinga (15): How do you spend your free time in space?
 7. Julia K. (15): What time zone is used on the International Space Station?
 8. Magda (15): Do you sometimes have a party on the ISS?
 9. Mateusz (15): Can an astronaut catch a cold or flu on the ISS?
 10. Cezary (15): What was your most difficult task in space?
 11. Klaudia (14): What is the most impressive thing you?ve seen from space?
 12. Roksana (14): Can you see New Year?s Eve fireworks from space?
 13. Emilia (13): How long does it take to get from Earth to the space station?
 14. Kornel (15): What do you miss most from Earth you don?t have in space?
 15. Martyna (13): Do you do the laundry on the ISS to clean your clothes?
 16. Zuzanna R. (13): Have you ever seen any unidentified flying objects?
 17. Zuzanna D. (13): Can you take your pet to the International Space Station?

ARISS offers an opportunity for students to experience the excitement of Amateur Radio by talking directly with crewmembers onboard the International Space Station. Teachers, parents and communities see, first hand, how Amateur Radio and crewmembers on ISS can energize youngsters' interest in science, technology and learning.

73, Armand Budzianowski ARISS mentor

An International Space Station contact is planned for Swietajno Junior High School, Poland

The event is scheduled for Tuesday 8 December at 8.15 UTC, which is 9.15 CEWT. This will be a telebridge contact between NA1SS and LU1CGB.

The event will be webcast on http://ariss.pzk.org.pl/live/

Na wtorek, 8 grudnia 2015 roku, o około 8:15 UTC, czyli 9:15 CEWT, jest zaplanowana łączność ARISS z Gimnazjum im. Konstantego Gałczyńskiego w Swiętajnie w Polsce. Połączenie będzie realizowane przez stację radioamatorką LU1CGB, zlokalizowaną w Argentynie. Radioamatorska stacja klubowa ARISS o znaku NA1SS, zlokalizowana na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będzie obsługiwana przez astronautę Kjell’a Lindgren’a KO5MOS.

Gimnazjum im. Konstantego Gałczyńskiego w świętajnie, do którego uczęszcza około 170 uczniów w wieku od 13 do 15 lat, położone jest w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior w powiecie szczycieńskim (województwo warmińsko-mazurskie, północno-wschodnia część Polski). Szkoła liczy siedem oddziałów i pracuje tu dwudziestu nauczycieli. W szkole został założony i funkcjonuje Mazurski Klub Łączności SP4YWM, który liczy 17 uczniów (w tym troje ze Szkoły Podstawowej i jedna z Przedszkola, wszyscy ze świętajna).

W przygotowaniach do radioamatorskiej łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS), uczniowie przy wsparciu nauczycieli doskonalili swój angielski i poznawali życie i pracę na stacji. Mieli okazję uczyć się nie tylko angielskiego używanego na co dzień, aby móc zadać pytania astronaucie, ale także języka specjalistycznego, by odwiedzać strony internetowe agencji kosmicznych. Uczyli się geografii z użyciem nowoczesnych technologii i robili zdjęcia Ziemi z pokładu ISS (EarthKam). Szkoła współpracowała z Olsztyńskim Planetarium w celu zorganizowania obserwacji. Planetarium odwiedziło świętajno podczas jednej z imprez szkolnych. Dzięki temu do dyspozycji szkoły było Astronomiczne Laboratorium Mobilne zwane Astrolabium. W zeszłym roku uczniowie i nauczyciele wzięli udział w 4 Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników i Sympatyków Programu ARISS, zorganizowanej w centralnej Polsce. Mogli tam skoncentrować się na interesujących tematach dotyczących ISS i dowiedzieć się, jak inne polskie szkoły przygotowywały wcześniej łączność ARISS.

Uczniowie brali również udział w projekcie miniSAT, którego częścią był eksperyment w bliskiej przestrzeni kosmicznej. Wysłali do stratosfery na wysokość ok. 30 000 m nad Ziemią ziarna grochu, folię bąbelkową i zegarek. Panujące tam warunki różnią się od tych na powierzchni Ziemi: ciśnienie jest dużo niższe, promieniowanie UV wyższe, a temperatura wynosi poniżej zera stopni Celsjusza. Ludzie z całej Polski, a w tym uczniowie ze świętajna, wzięli udział w tym wydarzeniu. Misję balonu oznaczono CP26. Eksperyment ten był możliwy dzięki radioamatorom i wolontariuszom z pozarządowej organizacji – Fundacji Copernicus Project (koło Torunia). Ich dwa sztandarowe projekty to MiniSAT i Near Space Program w Polsce i od 2005 roku do dziś zorganizowali ponad 30 lotów balonowych w bliską przestrzeń kosmiczną z różnymi misjami.

W marcu 2013 roku gimnazjum zaczęło propagować w prasie radioamatorską łączność między astronautą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej a uczniami z Gimnazjum Gałczyńskiego. Uprzednio, została przygotowana oficjalna inauguracja. TVP Olsztyn, Radio Olsztyn i inne media były obecne i brały udział w inauguracyjnym wykładzie na temat ARISS. Kontynuacją programu EarthKAM była też wtedy wystawa zdjęć gimnazjalistów. Jeszcze przed inauguracją, zaproszono do przygotowań do łączności ARISS uczniów z podstawówki w świętajnie (w wieku od 5 do 12 lat). W efekcie, niektórzy z nich razem ze starszymi koleżankami i kolegami z gimnazjum zadadzą swoje pytania astronaucie.

Łączność ARISS będzie przeprowadzona w języku angielskim. Wydarzenie będzie prawdopodobnie transmitowane na EchoLink AMSAT (węzeł 101 377), oraz na http://ariss.pzk.org.pl/live/.

Uczniowie zadadzą tyle z następujących pytań na ile wystarczy im czasu.

 1. Kasia (5) Czy możecie jeść lody na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
 2. Ola (8) Jak często obserwujesz Ziemię i próbujesz znaleŸć swój dom?
 3. Oliwia (8) Jak długo astronauta może przebywać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
 4. Natalia (8) Ile trzeba mieć lat, aby zostać astronautą?
 5. Julka S. (15) Czy można zatrzymać lub zmienić kierunek lotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
 6. Kinga (15) Jak spędzacie czas wolny w kosmosie?
 7. Julia K. (15) Jaka strefa czasowa jest używana na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
 8. Magda (15) Czy czasami robicie imprezy/przyjęcia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
 9. Mateusz (15) Czy astronauta może się przeziębić albo złapać grypę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
 10. Cezary (15) Jakie było Twoje najtrudniejsze zadanie w kosmosie?
 11. Klaudia (14)? Co zrobiło na Tobie największe wrażenie, patrząc z kosmosu?
 12. Roksana (14) Czy widać sylwestrowe fajerwerki z kosmosu?
 13. Emilia (13) Ile czasu zajmuje podróż z Ziemi na Międzynarodową Stację Kosmiczną?
 14. Kornel (15) Czego najbardziej brakuje Ci w kosmosie z tego, co jest na Ziemi?
 15. Martyna (13) Czy robicie pranie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
 16. Zuzanna R. (13) Czy widziałeś kiedyś niezidentyfikowane obiekty latające?
 17. Zuzanna D. (13) Czy można zabrać ze sobą swoje zwierzę na Międzynarodową Stację Kosmiczną?

ARISS oferuje uczniom szansę przeżycia ekscytującego doświadczenia – bezpośredniej rozmowy przez radio amatorskie z członkami załogi przebywającej na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nauczyciele, rodzice i społeczeństwa obserwują jak krótkofalarstwo i członkowie załogi ISS mogą wzbudzać zainteresowanie młodzieży nauką, techniką oraz chęć uczenia się.

73,

Armand Budzianowski ARISS mentor

tłumaczenie: Edyta Szymańska-Baszak, Armand Budzianowski

 

All right reserved © Armand Budzianowski 2011-2015

Contact with the webmaster