Co to jest ARISS? ARISS Europa
ARISS
Konferencje SSTV z ISS
Sympozjum 2022 Strony ARISS na Swiecie

    Amateur Radio on the International Space Station

stat4u

Na stycze i luty 2024 roku, zaplanowano przyjmowanie przez ARISS Europa, wniosk w wraz programem edukacyjnym na "szkoln czno ARISS".

Wyb r szk odb dzie si w maju 2024 roku.

Wst pnie planuje si , e wybrane plac wki edukacyjne wraz z lokalnymi kr tkofalowcami maj+/- przygotowa uczni w do "szkolnej czno ci ARISS", czyli radioamatorskiej rozmowy uczni w z astronaut +/- przybywaj cym w czasie po czenia w przestrzeni kosmicznej na Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej w okresie od stycznia do czerwca 2025 roku. Zapraszamy do strony z oficjalnymi najnowszymi informacjami ARISS Europa. Jest tu wszystko czego potrzebujesz w tym temacie.

Artyku y z poradami dla jak odbiera SSTV z ISS: Mentor ARISS Europa: +48 503 002 246