Aktualizacja (last update): 2023-02-07 - 04:10 UTC

Sympozjum 2022

Jest to inicjatywa prywatna, grupy krótkofalowców w ramach wolontariatu non-profit, mająca na celu:
 • popularyzację nauki i krótkofalarstwa.
 • nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami, a krótkofalowcami.
 • wskazanie drogi i popularyzacja badań i wyników naukowych, szczególnie dzięki szkolnym łącznościom ARISS.
Sobota, 3 grudnia 2022, godz. 18:00 czasu lokalnego w Polsce.
Czas trwania to trzy godziny, a w razie konieczności dłużej.

Miejsce spotkania

Jest to spotkanie rozproszone, z wykorzystaniem sieci Internet. Warunek konieczny aby uczestniczyć, uczestnik musi posiadać dostęp do Internetu o odpowiednich parametrach, pozwalających na uczestnictwo w spotkaniu.

Certyfikaty

Dla osób uczestniczących w spotkaniu, po spełnieniu wymagań organizatora (wypełnienie ankiety - wniosku o zaświadczenie) będą wygenerowane zaświadczenia uczestnictwa.

Jako mentor ARISS Europa wielokrotnie spotkałem się z tym, że ktoś chciałby porozmawiać z astronautą, „ bo to jest takie niesamowite”. Tymczasem gdy zadaję pytanie, „a o co chciałbyś się spytać?”, to wielu tego jeszcze nie wie. Dodatkowo wiele osób jest rozczarowanych, gdy uzmysłowi sobie, że astronauta nie będzie mówił w j. polskim. Często już ta świadomość bariery językowej w łącznościach głosowych z krótkofalowcami z Europy, czy innych kontynentów, jest wielkim osiągnięciem i motywacją wśród młodych ludzi do nauki języków obcych. I nie chodzi tylko o łączności radiowe i zdobywanie trofeów radiowych, gdzie podczas rozmów mogą za darmo rozwijać i ulepszać swój język obcy, lecz świadomość że w życiu dorosłym, takie doświadczenie może otworzyć przed Nimi lepsze perspektywy zawodowe.

Drugi aspekt, który zauważałem jako mentor, to że szkolna łączność ARISS, jest często postrzegana tylko jako łączność radiowa zrealizowana przez krótkofalowców. Tymczasem jest to wielka szansa dla edukacji. Aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu należy zrealizować program edukacyjny, który poszerzy wiedzę uczniów z zakresu wielu przedmiotów, również w formie zajęć praktycznych.

Mamy coraz ciekawsze podręczniki, gdzie prezentowane są często praktyczne przykłady wykorzystania wiedzy elementarnej.

Rzadko jednak wiążą się z krótkofalarstwem, czy astronautyką lub astronomią. Proste pytanie… co jest potrzebne do życia na stacji kosmicznej? Jedzenie, potrzeby fizjologiczne, a zastanawiając się dalej, to szereg reakcji chemicznych, które powodują że ten sam atom występuje w funkcji czasu w różnych związkach chemicznych. A czy chemia jest w krótkofalarstwie? Tak, choć w mniejszym stopniu niż np. fizyka. Jednak elementy z krótkofalarstwa mogą wymagać wiedzy z geografii, meteorologii, przedmiotów politechnicznych, plastyki, historii, j. obcych, wychowania fizycznego i zapewne wielu innych.

Krótkofalarstwo to nie tylko łączności radiowe na pasmach krótkofalowych.

Zapraszam Państwa, w szczególności nauczycieli, aby poznali Państwo czym jest krótkofalarstwo, tak by można wykorzystać to narzędzie w edukacji codziennej i dodatkowej. Marzy mi się, abyśmy stworzyli atmosferę do wspólnych dyskusji podczas spotkania, wypracowania konspektów lekcji i współpracy nauczycieli i krótkofalowców, a w przyszłości pozostali w kontakcie i przenieśli część z tych debat na inną płaszczyznę komunikacyjną.

ARISS to międzynarodowa organizacja, która realizuje liczne programy edukacyjne poprzez budowę i wyniesienie na orbitę okołoziemską sprzętu radioamatorskiego. Najbardziej znanym programem edukacyjnym jest zaplanowana szkolna łączność ARISS z astronautą przebywającym w czasie połączenia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W Polsce nauczyciele i krótkofalowcy zorganizowali dotychczas 21 takich wydarzeń edukacyjnych.

Armand Budzianowski, SP3QFE

Regulamin akcji

1. Spotkanie odbędzie się na platformie internetowej i dalej będzie nazywane "sympozjum".

2. Podczas „sympozjum” uczestnicy mogą zostać poproszeni o wypełnienie ankiet.

3. Po spotkaniu będzie można wypełnić ankietę - wniosek o wydanie zaświadczenia za uczestnictwo w sympozjum. Ankieta może zawierać pytania weryfikujące obecność podczas sympozjum. Lista osób, którym zostaną wydane zaświadczenia uczestnictwa (imię, nazwisko i miejscowość) będą zgromadzone i opublikowane.

4. Chociaż jest to prywatna inicjatywa, to do przeprowadzenia sympozjum trzeba będzie przetworzyć dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość).

5. Kandydat na uczestnika w sympozjum, rozumie że wysyłając swoje zgłoszenie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez:

a) Polski Związek Krótkofalowców (Siedziba: ul. Augustyna Kordeckiego 66 lok. U1, 04-355 Warszawa, KRS: 0000088401, zwany dalej PZK) na potrzeby organizacji sympozjum, w tym wydania certyfikatu.

b) Sławka Szymanowskiego na potrzeby organizacji sympozjum, w tym wydania certyfikatu uczestnictwa.

c) na zapisanie danych osobowych w zasobach rozproszonych Google, które po „sympozjum” zostaną usunięte.

d) przez Armanda Budzianowskiego na potrzeby organizacji sympozjum, w tym wydania certyfikatu uczestnictwa.

6. Osoba rejestrująca się do udziału w „sympozjum” wyraża zgodę na zapisanie jej na listę mailingową hamedu@googlegroups.com. W każdej chwili osoba taka może opuścić listę mailingową. W razie problemów proszę o kontakt z organizatorem.

7. Podczas rejestracji należy wypełnić ankietę, a dane z tej ankiety będą zgromadzona i przetwarzane anonimowo po „sympozjum” przez Armanda Budzianowskiego oraz PZK.

8. UWAGA: Organizator zastrzega, iż ze względu na limit miejsc spowodowany systemami teleinformatycznymi, część osób prawidłowo zarejestrowanych może nie wziąć udział w spotkaniu. Nie mniej jednak organizator wraz ze współorganizatorami dołoży wszelkich starań, aby do takiej sytuacji nie doszło i spróbuje dobrać dostępny system teleinformatyczny do ilości osób które zgłoszą swój udział.

9. Link do „sympozjum” będzie wysłany po dokonaniu rejestracji, około 18 godzin przed wydarzeniem.

10. W przypadku braku potwierdzenia od organizatora, lub braku informacji zawierającej link do spotkania, należy skontaktować się telefonicznie z organizatorem. Numer telefonu do kontaktu głosowego jest podany na stronie wydarzenia w sekcji kontakt . Na numer ten proszę nie wysyłać wiadomości tekstowych SMS, MMS, gdyż mogą nie być odczytane.

11. Biorąc udział w sympozjum deklarujesz, że nie będziesz utrwalał zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo, treści przedstawionych w czasie sympozjum.

12. W czasie trwania "sympozjum" mogą być wykonywane zdjęcia pamiątkowe z imprezy. Zdjęcia te będą opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej. Moment wykonywania zdjęć będzie zapowiedziany. Osoby które nie chcą być obecne tym zdjęciach, mogą w tym okresie nie włączać swojej kamery. Kompilacje z tych zdjęć będą później publikowane. Włączając kamerę podczas wykonywania zdjęcia grupowego, wyrażasz zgodę na publikację swojego wizerunku w różnych mediach, zarówno prasie drukowanej, jak i w Internecie.

13. Reginfo: Q1

14. Językiem spotkania ma być język polski, jednak planujemy, że jeden fragment "sympozjum" będzie w języku obcym.

Koniec regulaminu.

Rejestracja

Poniższy link prowadzi do formularza w serwisie Google, gdzie można zarejestrować się na Sympozjum.

UWAGA, organizator zastrzega iż ze względu na limit miejsc spowodowany systemami teleinformatycznymi, informujemy, że nie wszyscy będą mogli wziąć udział w spotkaniu.

Link do spotkania będzie wysłany około 18 godzin przed wydarzeniem, czyli najprawdopodobniej w nocy 2/3 XII 2022 roku.

Link do formularza rejestracyjnego

Organizatorzy i podmioty zaangażowane

Organizatorzy

Jest to inicjatywa prywatna, grupy krótkofalowców w ramach wolontariatu non-profit. Do udziału w sympozjum zaprasza inicjator i organizator sympozjum dr Armand Budzianowski, SP3QFE.

Wydarzenie jest organizowane przy wsparciu Polskiego Związku Krótkofalowców PZK

Współpraca organizacyjna:

 • Polski Związek Krótkofalowców (PZK),
 • Uczniowski Klub Sportowy UKS "AMATOR SP3YDE",
 • Klub SP3PGZ przy LO Koło,
 • 27 Oddział Terenowy PZK,

Wsparcie medialne:

 • „Świat Radio” wydawane przez Wydawnictwo AVT,
 • Dziękuję tym wszystkim, którzy popularyzowali i zapraszali do udziału w tym spotkaniu. Obok osób które nie chciały by ujawniać ich dane są to:
  • Redaktor Sławomir Bajew, który poinformował o sympozjum na antenie Radia Poznań w programie "Mała Czarna" i zaprosił mnie opowiedzenia kilka słów w żołnierskim skrócie.
  • Redakcja kosmonauta.net,
  • Polski Związek Krótkofalowców (PZK) i osoby przygotowujące komunikaty informacyjne PZK. Środowe radiowe komunikaty PZK nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM (modulacja USB), oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Link do archiwum komunikatów .
  Przykładowe szerokopasmowe odniorniki dostępne przez internet, na których można słuchać radia, łączności krótkofalowców oraz komunikatów PZK:

Komitet Organizacyjny:

 • Armand Budzianowski (przewodniczący)
 • Sławomir Szymanowski
 • Dariusz Skowroński
 • Piotr Skrzypczak
 • Jakub Stępień


All rights reserved © Armand Budzianowski & Sławomir Szymanowski 2022-2023