Ostatnia modyfikacja: 2018-05-22

TV ARISS Polska

TV ARISS Polska LIVE


TV ARISS w Polsce.

Linki do strumienia wideo/ Stream from the event

Klikinij aby oglšdać

Filmy o astronaucie/Movies about the astronautWażne daty

 • Łączność będzie prawdopodobnie w środę, 23 V 2018. Na transmisję ze szkoły zapraszamy już po godzinie 11:30 czasu lokalnego.
  (Start of the stream will be probably on 23 May, 2018 (Wed) after 09:30 UTC.

 • Moderator rozpoczenie wydarzenie około 10:45 CEWT (12:45 UTC).
  (The moderator is going to start the event at about 10:45 UTC.

Komunikaty o łączności/ Information about the event!

An International Space Station school contact has been planned for Ricky Arnold KE5DAU with Janusz Kusocinski Primary School No. 71, Poznan, Poland.

The event is scheduled Wednesday 23 May 2018 at approximately 11:06 UTC.

The contact will be a telebridge operated by W6SRJ, located in California, USA.

The event will be webcast on: https://ariss.pzk.org.pl/live/

School Information:

Szkola Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocinskiego in Poznan, Poland, is a 60-year old public primary school for students aged 6-15. Starting with the school year 2017/18, primary schools in Poland were extended from six to eight years so at present the school has 460 pupils in grades 1 to 7.

The school is situated in the centre of one of Poland's greatest cities. A university, cultural and economic centre boasting a one thousand-year-old history, Poznan offers its inhabitants and visitors myriad educational opportunities of which the school takes full advantage.

The school nurtures curiosity and creativity through an inspiring, broad and engaging curriculum. Thanks to a variety of educational programmes (e.g., Odyssey of the Mind, eTwinning, European Christmas Tree Decoration Exchange, etc.), the school offers its students opportunities for learning and development 'without borders' by which they will be enabled and empowered to attain their full potential and become competent in shaping their own future. The school puts great emphasis on STEAM activities. In the school year 2016/2017, the school piloted the ‘Mission X. Train like an astronaut’ educational programme in Poland and since then have been the centre for the programme in Poland. Despite their young age, the students attend lectures and workshops at best universities in Poland or give lectures at international student conferences. During the preparation period for the ARISS contact, the school cooperated with a local amateur radio club (SP3YOR) and plans have been ! made to establish an amateur radio club at school. The school takes part in various activities within the local community, cooperating with governmental institutions and NGO organisations. Szkola Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocinskiego in Poznan takes pride in its tradition of voluntary work. Every year, the school becomes the local Collection-Centre for Wielka Orkiestra Œwiątecznej Pomocy (The Great Orchestra of Christmas Charity), the biggest, non-governmental, non-profit, charity organisation in Poland, which aims to support health care in Poland.

Participants will ask as many of the following questions as time allows:

 1. Zofia O. (11): What was your path to becoming an astronaut?
 2. Zofia R. (13): What research conducted currently on the ISS has been specifically undertaken in preparation for the human exploration of destinations beyond low-Earth orbit?
 3. Anna (12): If you had a chance to travel beyond our Solar System to find a new habitable planet for humans would you do it even if you knew you may never return to the Earth?
 4. Samira (13): Does your being in space affect your general perspective on life?
 5. Jakub G.(13): What surprised you most in space?
 6. Justyna (10): What happens when you get ill on the ISS?
 7. Sandra (12): How does your ordinary day in life aboard the ISS look like?
 8. Krzysztof (12): For an experienced astronaut as you are, which is the best space movie and which is the worst?
 9. Igor (13): Has anything dangerous ever happened to you?
 10. Dariusz (13): How do you get drinking water on the ISS?
 11. Jakub Z. (13): What do you miss most?
 12. Antoni (13): How do astronauts eat aboard the ISS?
 13. Eliza (12): Where does a compass point to in space?
 14. Aleksandra (13): How does taking care of personal hygiene differ from maintaining hygiene on Earth?
 15. Zuzanna (13): Do you ever feel collision with any objects or space debris?
 16. Artur (13): Do you do anything just for fun on the ISS?
 17. Mateusz (13) Is there anything you would like to do right now, although you know that you cannot?
 18. Kewin (13): How and where do you sleep?

About ARISS:

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) is a cooperative venture of international amateur radio societies and the space agencies that support the International Space Station: NASA, Russian Space Agency, ESA, JAXA, and CSA. The US Center for the Advancement of Science in Space (CASIS) and the National Aeronautics and Space Administration (NASA) provide ARISS special support.

ARISS offers an opportunity for students to experience the excitement of Amateur Radio by talking directly with crewmembers on board the International Space Station. Teachers, parents and communities see, first hand, how Amateur Radio and crewmembers on ISS can energize youngsters' interest in science, technology, and learning.

The primary goal of ARISS is to promote exploration of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) topics by organizing scheduled contacts via amateur radio between crew members aboard the ISS and students in classrooms or informal education venues. With the help of experienced amateur radio volunteers, ISS crews speak directly with large audiences in a variety of public forums. Before and during these radio contacts, students, teachers, parents, and communities learn about space, space technologies, and amateur radio. For more information, see www.ariss.org, www.ariss-eu.org and https://www.amsat-on.be/hamtv-summary/.

73,

Gaston Bertels - ON4WFŁączność ARISS poznańskiej szkoły

W historii istnienia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zaplanowano 20 łączność krótkofalarską z placówką edukacyjną w Polsce.

Na środę 23 maja 2018 roku zaplanowano krótkofalarską łączność uczniów ze szkoły podstawowej w Poznaniu z astronautą przebywającym w czasie połączenia na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ricky Arnold KE5DAU został wyznaczony do przeprowadzenia tej rozmowy i ma posługiwać się znakiem NA1SS. Łączność radiowa ze szkołą ma być zrealizowana dzięki krótkofalarskiej stacji naziemnej W6SRJ, zlokalizowanej na zachodnim wybrzeżu USA. Szkoła ma zostać przyłączona do stacji naziemnej około 40 minut przed planowanym rozpoczęciem łączności radiowej z ISS, które ma nastąpić o 11:06:52 UTC. W szkole operatorem łączności i przygotowania techniczne i radioamatorskie przeprowadzili członkowie klubu przy Spółdzielni Mieszkaniowej na poznańskim Osiedlu Rusa SP3YOR. Zaplanowano uruchomić na żywo strumień wideo do Internetu (ariss.pzk.org.pl/live) oraz o ile to będzie możliwe technicznie również, retransmisję łączności na przemiennik najprawdopodobniej SR3PO (TX: 439,200 MHz FM lokalizacja: JO82lj, CTCSS (110,9 Hz).

Informacja o szkole:

Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu jest publiczną placówką, w której od sześćdziesięciu lat naukę pobierają dzieci z dzielnicy Jeżyce. Obecnie w klasach 1-7 uczy się tu 460 uczniów.

Mieszcząc się w centrum Poznania, szkoła w pełni korzysta z bogactwa możliwości oferowanych przez miasto r11; prężny uniwersytecki, kulturalny i gospodarczy ośrodek o tysiącletniej historii. Szkoła rozwija ciekawość i kreatywność dzięki inspirującym i wszechstronnym programom nauczania. Angażując się w przeróżne programy edukacyjne (np. Odyseja Umysłu, eTwinning, Europejska Wymiana Ozdób Choinkowych, itp.), oferuje swoim uczniom możliwości uczenia się i rozwoju rponad granicamir1;, by wyposażeni w niezbędne kompetencje mogli wykorzystać pełnię swoich możliwość i świadomie kształtować swoją przyszłość. Szkoła kładzie duży nacisk na działania związane ze STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka). W roku szkolnym 2016/2017 pilotowała program edukacyjny - Mission X. "Trenuj jak astronauta", zainicjowany przez NASA w 2011 roku, stając się jego głównym ośrodkiem w Polsce. Mimo młodego wieku uczniowie SP71 w Poznaniu uczęszczają na wykłady i warsztaty na najlepszych uczelniach w Polsce i wygłaszają wykłady na międzynarodowych konferencjach studenckich. W czasie przygotowań do łączności w ramach ARISS szkoła współpracowała z lokalnym amatorskim klubem radiowym SP3YOR i planuje utworzenie amatorskiego klubu radiowego w szkole. Placówka angażuje się w przeróżne działania w środowisku lokalnym, współpracując z instytucjami rządowymi i pozarządowymi. Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu szczyci się swoją tradycją wolontariatu. Co roku w szkole funkcjonuje lokalny sztab Wielkiej Orkiestry Œwiątecznej Pomocy, skupiający około 100 wolontariuszy.

Uczniowie w ramach wielu zajęć dydaktycznych i krótkofalarskich przygotowali 18 pytań do astronauty, które prezentujemy poniżej. Pytań zostanie zadanych tak wiele, na ile starczy czasu.

 1. Zofia O. (11): What was your path to becoming an astronaut?
  Jak zostałeś astronautą?
 2. Zofia R. (13): What research conducted currently on the ISS has been specifically undertaken in preparation for the human exploration of destinations beyond low-Earth orbit?
  Jakie badania prowadzone aktualnie na ISS wykonywane są pod kątem przyszłej eksploracji kosmosu poza niską orbitę okołoziemską?
 3. Anna (12): If you had a chance to travel beyond our Solar System to find a new habitable planet for humans would you do it even if you knew you may never return to the Earth?
  Czy zdecydowałbyś się odbyć podróż poza nasz układ słoneczny w celu odkrycia nowej planety, na której mogłaby zamieszkać ludzkość, mając świadomość, że możesz nigdy nie wrócić na Ziemię?
 4. Samira (13): Does your being in space affect your general perspective on life?
  Czy przebywanie w kosmosie wpływa na Twoje spojrzenie na życie?
 5. Jakub G.(13): What surprised you most in space?
  Co najbardziej zaskoczyło Cię w kosmosie?
 6. Justyna (10): What happens when you get ill on the ISS?
  Co się dzieje, kiedy chorujecie?
 7. Sandra (12): How does your ordinary day in life aboard the ISS look like?
  Jak wygląda zwykły dzień na pokładzie ISS?
 8. Krzysztof (12): For an experienced astronaut as you are, which is the best space movie and which is the worst?
  Jesteś doświadczonym astronautą; jaki film o kosmosie uważasz za najlepszy, a jaki za najgorszy?
 9. Igor (13): Has anything dangerous ever happened to you?
  Czy zdarzyła się tobie jakaś niebezpieczna sytuacja, w której bałeś się o swoje życie?
 10. Dariusz (13): How do you get drinking water on the ISS?
  Skąd się bierze wodę pitną na ISS?
 11. Jakub Z. (13): What do you miss most?
  Czego Wam najbardziej brakuje?
 12. Antoni (13): How do astronauts eat aboard the ISS?
  Jak się odżywiacie na ISS?
 13. Eliza (12): Where does a compass point to in space?
  Jak się zachowuje igła kompasu w przestrzeni kosmicznej?
 14. Aleksandra (13): How does taking care of personal hygiene differ from maintaining hygiene on Earth?
  Jak dbanie o higienę osobistą różni się od dbania o higienę na Ziemi?
 15. Zuzanna (13): Do you ever feel collision with any objects or space debris?
  Czy odczuwacie zderzenia z jakimiś obiektami czy śmieciami?
 16. Artur (13): Do you do anything just for fun on the ISS?
  Czy robicie coś tylko dla zabawy na ISS?
 17. Mateusz (13) Is there anything you would like to do right now, although you know that you cannot?
  Co najchętniej zrobiłbyś teraz, choć wiesz, że nie możesz?
 18. Kewin (13): How and where do you sleep?
  Jak i gdzie śpicie?

O ARISS:

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) to wspólne przedsięwzięcie międzynarodowych amatorskich stowarzyszeń radiowych i agencji kosmicznych obsługujących Międzynarodową Stację Kosmiczną: NASA, Rosyjską Agencję Kosmiczną, ESA, JAXA i CSA. Amerykańskie Centrum Postępu Naukowego w Kosmosie (CASIS) oraz Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) zapewniają specjalne wsparcie dla ARISS.

ARISS oferuje uczniom szansę przeżycia ekscytującego doświadczenia związanego z krótkofalastwem poprzez rozmowę przez radio amatorskie z członkami załogi przebywającej na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nauczyciele, rodzice i społeczności widzą z pierwszej ręki, jak amatorskie radio i członkowie załogi w ISS mogą pobudzić zainteresowanie młodych ludzi nauką, technologią i nauką.

Głównym celem ARISS jest promowanie i odkrywanie tematów związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką (STEM) poprzez organizowanie zaplanowanych łączności krótkofalarskich między członkami załogi na pokładzie ISS i uczniami w klasach lub nieformalnych miejscach edukacji. Z pomocą doświadczonych amaktorów wolontariuszy, członkowie załogi ISS rozmawiają bezpośrednio z dużą publicznością na różnych publicznych forach. Przed i podczas tych łączności radiowych uczniowie, nauczyciele, rodzice i społeczności poznają kosmos, technologie kosmiczne i radio amatorskie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony: www.ariss.org, www.ariss-eu.org i https://www.amsat-on.be/hamtv-summary/.

73,

Tłumaczenie na j. polski:

Agnieszka Tokarczuk - nauczycielka w SP71 w Poznaniu

Armand Budzianowski SP3QFE - mentor ARISS Europa

 

All right reserved (C) Armand Budzianowski 2011-2018

Contact with the webmaster