Strony Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce.

Komitet Organizacyjny

  • Armand Budzianowski - sprawy merytoryczne.
  • Piotr Skrzypczak SP2JMR (Wiceprezes PZK) - sprawy logistyczne, techniczne, finansowe i zakwaterowanie.
  • Jerzy Gmoliszewski SP3SLU (Zastępca Prezesa ds. młodzieży i szkolenia PZK) - sprawy techniczne i logistyczne zwišzane z ośrodkiem.
  • Maciej Jakimiec SP2SGF (Prezes Fundacji Copernicus Project) - wsparcie w sprawach techniczno-merytorycznych.

 

All right reserved © Armand Budzianowski 2013

Contact with the wbmaster