Strony Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników Programu ARISS w Polsce.

Kontakt

Koordynator ARISS w Polsce

e-mail: koordynator.ariss@gmail.com
telefon: +48 513 226 830

Noclegi rezerwacja

Numery telefonów i dane kontaktowe podane są w dziale Zakwaterowanie.

Specjalne wyżywienie

Numery telefonów są podane w arkuszu rejestracyjnym.

Adresy

Miejski Dom Kultury w Kole

ul. Słowackiego 5

Zespół Szkół Technicznych w Kole

ul. Kolejowa 11

Łączność radiowa

Przemiennik SR3KH

438.800 MHz

Lokalna częstotliwość w Kole

145.575 MHz

 

All right reserved © Armand Budzianowski 2011

Contact with the webmaster