Strony Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników Programu ARISS w Polsce.

O konferencji

Jaki jest cel konferencji ARISS?

Celem konferencji jest zainteresowanie społeczeństwa: uczniów, nauczycieli, dyrektorów. Rozpropagowanie informacji, że każda szkoła może przystąpić do wykonania szkolnego kontaktu ARISS, po spełnieniu odpowiednich wymagań. Konferencja ta ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy już wykonali kontakt ARISS, a tymi którzy jeszcze nic o projekcie nie wiedzą lub są w trakcie realizacji projektu. Jest to doskonały moment na nawiązanie kontaktów i przyszłą współpracę.

Cel organizatorów imprezy

Jako organizatorzy stawiamy sobie za cel, aby przekazać w Sobotę 15 X uczestnikom konferencji:

  • co należy mieć, aby móc we własnej szkole zorganizować amatorską telekonferencję dla uczniów z astronautą przebywającym w kosmosie na MSK. Taka "telekonferencja" ma nazwę szkolnego kontaktu ARISS, jest dostępna dla każdej szkoły i trzeba mieć głównie chęci i zainteresowanie tematem (wersja minimum),
  • jak wypełnić wniosek aplikacyjny o szkolny kontakt ARISS,
  • gdzie uzyskać wsparcie w organizacji szkolnego kontaktu ARISS,
  • co to jest organizacja ARISS i co to jest Grupa ARISS Polska,
  • jak wygląda "życie" wokół Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK),
  • przedstawić inne ciekawe programy i projekty edukacyjne dla szkół dzieci i młodzieży.
Powyżej jest przedstawiony plan minimum na Sobotę 15 X. Zapraszamy do rejestracji i udziału w konferencji.

Do kogo jest adresowa konferencja?

Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych amatorską łącznością radiową z astronautą przebywającym w kosmosie. W szczególności liczymy na obecność dyrektorów szkół i nauczycieli oraz uczniów. Krótkofalowcy zainteresowani pomocą w zorganizowaniu łączności Ziemia-Kosmos-Ziemia są też bardzo mile widziani. Także do osób zainteresowanych technologiami kosmicznymi dostępnymi dla radioamatorów, dla wszystkich tych którzy chcą wesprzeć działania szkół w zakresie przygotowania łączności z ISS. Wprowadzanie takich form do szkół przyczynia się niewątpliwie do rozwoju intelektualnego i osobistego dzieci i młodzieży, która dziś niejednokrotnie bladzi w gąszczu pseudo-rozrywek szukając swojego miejsca.

 

All right reserved © Armand Budzianowski 2011

Contact with the webmaster