Strony Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników Programu ARISS w Polsce.

Książka streszczeń / Book of abstracts

Abstrakty

Pogrubiony tytuł wystąpienia

Imię nazwiskoa, Imię2 nazwisko2, .... (prelegnet lub prelegenci są podkreśleni)

a) Afiliacje1, adres kontaktowy1 (domowy), telefon1 - do wyboru autora, co chce podać
b) Afiliacje2 Zespół Szkół, adres kontaktowy2, www2.

Prelegenci są proszeni o napisanie do jednej strony formatu A4 streszczenia (czcionka 12 pt interlinia pojedyncza, marginesy 2.5 cm) o czym będzie wystąpienie. Tekst ma być napisany po polsku i po angielsku, czyli dwa teksty tej samej treści, jednak w różnych językach. Treść może być z odnośnikami do literatury lub stron www [1].

Streszczenie proszę napisać w ten sposób, aby po konferencji wnosił istotne informacje dla czytelnika, który nie uczestniczył w konferencji. Dlatego warto w streszczeniu posługiwać się słowami kluczowymi.

Literatura:
[1] http://ariss.pzk.org.pl

 

All right reserved © Armand Budzianowski 2011

Contact with the webmaster