Strony Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników Programu ARISS w Polsce.

O ARISS w pigułce.

Co to jest ARISS?

ARISS (AMATEUR RADIO ON THE INTERNATIONAL SPACE STATION) to międzynarodowa organizacja non-profit, umożliwiająca dzięki zaangażowaniu krótkofalowców i użyciu sprzętu radioamatorskiego zorganizowanie edukacyjnej telekonferencji dla dzieci i młodzieży z astronautą przebywającym w przestrzeni kosmicznej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (skrót MKS lub ang. ISS). Te radioamatorskie telekonferencje z MSK nazywane są: "szkolnym kontaktem ARISS". Międzynarodowa Organizacji ARISS współpracuje z agencjami kosmicznymi oraz krótkofalowcami z całego świata. Jej głównym zadaniem jest planowanie i realizowanie zadań związanych z umieszczeniem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej sprzętu radioamatorskiego, dzięki któremu może m.in. zrealizować szkolny kontakt ARISS.

Grupa ARISS Polska

Jest to grupa wolontariuszy, krótkofalowców, nauczycieli, dyrektorów działających na rzecz propagowania i popularyzowania wszelkich programów edukacyjnych związanych z krótkofalarstwem i kosmosem, w szczególności pomoc przy przygotowaniach do szkolnych kontaktów ARISS. Grupa swoją działalnością obejmuje teren RP i pomaga wszystkim zainteresowanym. http://ariss.pzk.org.pl

Kto jest zaangażowany w realizacje projektu ARISS?

Projekt ARISS jest realizowany poprzez partnerów z agencji kosmicznych:

  • Narodowa Agencja Aeronautyki i Kosmosu (NASA) z USA,
  • Federalna Agencja Kosmiczna - Roskosmos (RKA) z Rosji,
  • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA),
  • Narodowe Centrum Badania Kosmosu (CNES) z Francji,
  • Japońska Agencja Odkrywania Przestrzeni Kosmicznej (JAXA),
  • Kanadyjska Agencja Kosmiczna (CSA),
w ramach współpracy z Radioamatorską Korporacją Satelitarną (AMSAT) i organizacjami krótkofalowców z państw uczestniczących (w tym PZK z Polski).

 

All right reserved © Armand Budzianowski 2011

Contact with the webmaster